หน้าหลัก   เว็บบอร์ด

     
 
"วศ.ลงพื้นที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี "

 
 
 
"กรม สบส.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงจัดทีมวิศวกรวางระบบสื่อสารดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจประชาชนทั่วไทย"
"ชวนชม 4 ดาวเคียงเดือน เช้ามืด 9-11 ต.ค.นี้“
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
"สบส. จัดเวทีประชุมวิชาการ"
"สบส.เข้าร่วมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36"
"เชิญร่วมกิจกรรม กีฬาสาธารณสุขครั้งที่ 36"
"ประชุมการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานฯ"
"วางศิลาฤกษ์อาคาร สบส."
"สธ.เตือนประชาชนระวัง 3 โรค"
รมว.สธ.ยันแพทย์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ แต่....
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
“ต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม”
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"

"การพัฒนาบุคลากรกองวิศวกรรมการแพทย์ฯ"
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบก๊าซทางการแพทย์
"ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ "
"การออกแบบ ดูแล บำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศฯ"
"ฝึกอบรมวิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต"
"อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการองค์กรฯ"
"สมัครด่วน! หลักสูตรใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคม สธ.สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ "
"สมัครด่วน! จำนวนจำกัด 100 คน/รุ่น หลักสูตรใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคม สธ.สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 59 ทางเว็บไซต์กองวิศวกรรมการแพทย์ "
" ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้วิทยุสื่อสารฯ"
" ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ"
"ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารแผนยุทธศาสตร์ กองวศ. 2560"
"อบรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการแบบเข้มข้น ให้ สบส.เขต"
"อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์"
"อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล"
"อบรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ฯ ISO/IEC 17025"
"อบรมการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 7 ชนิดเครื่องมือ"
"วศ.จัดอบรมมาตรฐาน 6 ด้าน"
"วศ. จัดกิจกรรม OD 58"
"อบรมการมีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฯ"
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานHA
"ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วศ. ปี 59"
"ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมการมีการใช้เครื่องวิทยุฯรุ่น2"
"การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล"
"อบรม วศป. หลักสูตรพิเศษ"
"อบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด"
"วศ.จัดอบรม มาตรฐานISO/IEC 17025"
"การศึกษาการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพที่ ๓"
"สบส. เร่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน HA"
"ประชุมวิชาการ วศ. 57"
"วิชาการ57"
"จป. 57"
วศ. จัดอบรม ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
"รายชื่อผู้เข้าอบรมการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาลฯ 2558"
"OD 57"
"วศ. อบรม หลักสูตรมาตรฐานวิศวกรรมฯ"
"กอง วศ.อบรม Uncertainty of Measurement"
"วศ. ถ่ายทอดความรู้สู่ สบส. เขต"
"พัฒนาระบบรายงาน วศป. ผ่าน Web"
HA จัด Mini-Conference
"สบส.ระดมพลังสมอง ร่วมสร้างกรม ฯ ด้วยมือเรา"
"กอง วศ. เสริมศักยภาพ ทีม วศป."
"ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556"

"สบส.ร่วมวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสุขศาลาปางสนุก จ.กาญจนบุรี"
"นักวิจัยสวิสพัฒนาหุ่นยนต์ Envirobot ตรวจสอบคุณภาพน้ำ"
"สธ.มอบรางวัลประกวดซอฟต์แวร์สุขภาพ ‘สร้างนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ’"
"ข้าราชการใหม่ สบส. เข้าศึกษางานของ วศ."
"ประชุมกองวศ. ครั้ง 9/2559"
"สบส. ร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "
"ประชุมกองวศ. ครั้ง 7/2559"
"รอยสักกับการผสมผสานแฟชั่นและเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน"
"ถุงน้ำยาล้างไตไร้ค่า ต่อชีวิต-กำลังใจ"
"ออฟ-โรด บันทึกเทป รายการ ยิ่งถก กนกซัก"
"สบส.พัฒนา “ชุดตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดความดันโลหิต”"
"การผลิตไอน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และทองคำ"
"นวัตกรรมสุดล้ำ เครื่องแปรปัสสาวะให้กลายเป็นเบียร์ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์"
"Graham ตัวแทนมนุษย์โลกเพื่อเป็น ผู้อยู่รอดต่ออุบัติเหตุรถชน"
"The Rotterdam Watershed นวัตกรรมบ้านเก็บน้ำฝนจากของรีไซเคิลที่ใช้ได้จริง"
"พัดลมยักษ์ MEGAFAN ตัวช่วยระบายความร้อนในโรงงาน พร้อมประหยัดพลังงานสูง"
"แบตเตอรี่ที่ยืดได้และเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์: อีกหนึ่งระดับของเทคโนโลยีการสวมใส่ในอนาคต"
"Tech Tats นวัตกรรมหมึกนำไฟฟ้ารอยสักบนผิวหนัง สู่วงการแพทย์"
“Ice Bear” สุดยอดเครื่องปรับอากาศ นวัตกรรมทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
"จับตา 5 นวัตกรรม อนาคตที่เราจะได้เจอในห้องโดยสารเครื่องบิน"
"กรมสบส.แนะวิธีใช้เครื่องวัดความดันอัตโนมัติที่บ้าน ไม่ควร!!ใช้ถ่านไฟธรรมด!!"
"หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบใหม่-อ่อนไปทั้งตัว"
"กรมสบส.ประดิษฐ์“เตียงเข็น ออฟ-โรด”ประจำสุขศาลาพระราชทาน"
"สธ.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ"
"พิธีบูชาฤกษ์ "
"Portable Solar Modules" สามเหลี่ยมพลังแสงอาทิตย์"
"กระถางต้นไม้ชาร์จแบตฯ "Bioo" นวัตกรรมพลังงานสีเขียว"
"TCELS หนุนงบผลิตเครื่องเดนตีแสกนรุ่นใหม่ เตรียมขยายผลใน 4 รพ.รัฐ"
"สบส.ออกบูธวันงานกาชาดประจำปี 2559"
"จำลองให้ดู!เหตุผลที่ต้องใส่หมวกกันน็อค"
"พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกฝีมือคนไทย"
"กรม สบส.ปรับยุทธศาสตร์องค์กร เป็นองค์กรสมัยใหม่ เจ้าหน้าที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำงานเป็นทีม"
วศ.ร่วมกิจกรรม เวทีเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์แห่งการเรียนรู้
วศ. จัดบูท HA ครั้งที่ 17
"ประชุมกอง วศ. ครั้งที่ 1/2559"
"SUNTECH Solar Cell คงทน มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน"
"เฝ้าระวังเมอร์ส"
"สบส.รับรองมาตรฐาน สถาบันผลิตบุคลากรสุขภาพระดับปริญญาตรี 7 สาขาใหม่ 80 แห่ง"
"หนทางใหม่ในการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์"
"สบส.ให้รพ.เอกชน คลินิกทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นแห่ง เตรียมพร้อม บริการฉุกเฉิน ปีใหม่"
"เตรียมพร้อมระบบการแพทย์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 59"
"วศ. จัดกิจกรรม OD 58"
"สบส. ร่วมกิจกรรม Bike for Dad (ปั่นเพื่อพ่อ)"
"สบส. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล"
"ประชุมกอง วศ. ครั้งที่ 9"
"สบส.ร่วมกับสสจ.นนทบุรี อสม. รวมพลัง พิชิตโรคไข้เลือดออก"
"สบส. ซ้อม‘ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for Dad’ ”
"สบส.เดินหน้าขับเคลือนนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค"
"สบส.เผยคนวัยทำงานเสี่ยงเบาหวานพุ่ง พบร้อยละ 70 กินหวาน"
ฝึกซ้อม “ปั่นเพื่อพ่อ”
"สธ. ชวนคนไทย ฝึกสติ สร้างสุข ลดโรค"
"ประชุมกอง วศ. ครั้งที่ 8"
"แถลงข่าวจับหมอเถื่อน "
"ขยะอวกาศอาจตกมายังมหาสมุทรอินเดียในพฤศจิกายนนี้"
"เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดโปร่งใส แหล่งพลังงานในอนาคต"
"สบส.จัดประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์"
"สบส.พร้อมรับมือ...สังคมผู้สูงอายุ"
"กินเจให้ปลอดภัย"
"ชวนชม 4 ดาวเคียงเดือน เช้ามืด 9-11 ต.ค.นี้“
"วารสารกองวศ. 58"
"ผังกระบวนงานการให้บริการ วศ. 58"
"ท่อนำเส้นประสาทสำหรับฟื้นฟูเส้นประสาท"
"ผู้บริหาร สบส. ร่วมกิจกรรม Bike for Mom "
ห้องแยกโรค รับสถานการณ์ MERS-CoV !!
"สงกรานต์ 2558"
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
"สบส. จัดเวทีประชุมวิชาการ"
"สบส.เข้าร่วมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36"
"เชิญร่วมกิจกรรม กีฬาสาธารณสุขครั้งที่ 36"
"สบส.จัดโครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างวัฒนธรรม"
"ประชุมการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานฯ"
"นำความทรงจำกลับมา"
"วศ. ประชุมหารือการทำMOU กับ สอศ. "
"กสทช.ร่วมกับส.ค.พ.ท.ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมฯ"
"เดินหน้าตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"
"กฐินกรม สบส. 57"
"พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล"
"นวัตกรรมเมาส์ไร้สายผลิตพลังงานทุกครั้งเวลาคลิก"
"สุดยอดแห่งการประหยัดและพกพา"
"ความคืบหน้าการก่อสร้างตึก กรมสบส."
"หนุนฐานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ "
"การศึกษาการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพที่ ๓"
"ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ กองวิศวกรรมการแพทย์"
"Download เอกสารอบรมภาคีเครือข่ายสอบเทียบ"
"วว. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กอง วศ."
"ประชุมวิชาการ วศ. 57"
"วิชาการ57"
"จป. 57"
"สงกรานต์ 57"
วศ.ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 57
วศ. ออกบูท HA ครั้งที่ 15
"11-14 มี.ค. พบกันที่บูท วศ."
"กสทช. ประกาศ ประมูลทีวีดิจิตอล"
"ร่วมRallyปันน้ำใจ"
"กอง วศ. ทำบุญเลี้ยงพระ ปีใหม่ 2557"
"กองวศ. สวัสดีปีใหม่ อธิบดี กรมสบส."
สวัสดีปีใหม่ 2557
"ความคืบหน้าสร้างอาคารกรม สบส."
"วศ. ถ่ายทอดความรู้สู่ สบส. เขต"
"รองปลัด สธ. ประชุมติดตามการดำเนินงาน สบส"
"27 พ.ย. วันสาธารณสุขแห่งชาติ"
"สธ.เตือนประชาชนระวัง 3 โรค"
"รพ.ราชวิถีเปิดตัวเครื่อง PEM"
รมว.สธ.ยันแพทย์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ แต่....
"ตรวจเยี่ยม กอง วศ."
"วศ. แสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรม สบส. คนใหม่"
"กพร. ขอขอบคุณ ข้าราชการ กรม สบส. "
"สบส.เตรียมความพร้อมรับการปรับบทบาทโครงสร้างใหม่"
"สานสัมพันธ์ วศ."
สธ.จัดประชุมวิชาการ 56
สธ.หนุนผลิตเครื่องมือแพทย์จากน้ำยางพารา
"เตรียม สู่ ประชาคมอาเซียน"
กำจัด! ไข้เลือดออก
"สบส. แนะ ช่องร้องเรียน ระบบบริการสุขภาพ"
10 อันดับประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก
ช่องโหว่ใน OS X สามารถเข้าถึงสิทธิ์ root ได้
HA จัด Mini-Conference
"สบส.ระดมพลังสมอง ร่วมสร้างกรม ฯ ด้วยมือเรา"
"กอง วศ. เสริมศักยภาพ ทีม วศป."
"ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556"

"ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมฯ รพ.เลิดสิน"
วศ.ประชุมจัดทำคู่มือทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561
ทีมวศ.และสบส.เขต12 เข้าติดตามและดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงขลา
"วศ.ลงพื้นที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี "
วศ.และสบส.เขต11 ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการพัฒนาสถานบริการสุขภาพต้นแบบ
"พัฒนากระบวนการตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมฯ"
"กรม สบส. พัฒนาโปรแกรมออนไลน์ วัดคุณภาพสถานพยาบาลภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน"
"การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2561"
"วศ.จัดประชุมพิจารณาร่างคู่มือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ"
"วศ. ร่วมกับ สบส. เขต1- 12 หารืองานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ปี2560"
"สบส.พัฒนา “ชุดตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดความดันโลหิต”"
"กรม สบส.ตั้ง 30 ทีมวิศวกร ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง "
"วศ. เจรจาเตีรยม MOU กับ วว."
"ครม.เห็นชอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์"
"อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์"
"อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล"
"Download เอกสาร อบรมการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล"
"สบส.จัดทำคู่มือ“มาตรฐานการทดสอบเครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์”ครั้งแรกในประเทศ เป็นผู้นำอาเซียน"
"อบรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ฯ ISO/IEC 17025"
"นโยบาย สธ.ช่วยชาวสวนยาง จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มียางพาราเป็นวัตถุดิบสำคัญมากขึ้น"
"ทบทวนการจัดทำคู่มือมาตรฐานการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์"
"วศ.จัดอบรมมาตรฐาน 6 ด้าน"
"สบส.เดินหน้าขับเคลือนนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค"
"ห้องปฏิบิติการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025"
"เอกสารแนะนำมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์"
"วารสารกองวศ. 58"
การรับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
"การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล"
"นำความทรงจำกลับมา"
"อบรม วศป. หลักสูตรพิเศษ"
"อบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด"
"วศ. ประชุมหารือการทำMOU กับ สอศ. "
"วศ.จัดอบรม มาตรฐานISO/IEC 17025"
"เดินหน้าตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"
"หนุนฐานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ "
"ฟิลิปส์มุ่งมั่นสนับสนุนการตรวจเช็คโรคหัวใจในเด็ก"
"นวัตกรรมพลาสติกกับการแพทย์ "
"Download เอกสารอบรมภาคีเครือข่ายสอบเทียบ"
"วว. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กอง วศ."
นวัตกรรม "ตู้อบทูอินวัน(2in1)" ตอนที่ 1 : ความเป็นมา,ประโยชน์
"สบส.วิชาการ 56"
สธ.หนุนผลิตเครื่องมือแพทย์จากน้ำยางพารา
RFID และการประยุกต์ใช้งานด้านเครื่องมือแพทย์
"สบส.ระดมพลังสมอง ร่วมสร้างกรม ฯ ด้วยมือเรา"
"กอง วศ. เสริมศักยภาพ ทีม วศป."
"ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556"


"อุปกรณ์ IoT สำหรับเชื่อมต่อสุดล้ำ ที่ผู้ใช้งาน IoT (Internet of Things) ควรรู้"
"แนะ สธ.ปฏิรูป Health IT ต้องกำหนดมาตรฐานข้อมูลกลางก่อน"
"ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมการมีการใช้เครื่องวิทยุฯรุ่น2"
"อีกก้าวกับการพัฒนาสมองอิเล็กทรอนิกส์"
"กสทช.ร่วมกับส.ค.พ.ท.ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมฯ"
"พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล"
"นวัตกรรมเมาส์ไร้สายผลิตพลังงานทุกครั้งเวลาคลิก"
"กสทช. ประกาศ ประมูลทีวีดิจิตอล"
"พัฒนาระบบรายงาน วศป. ผ่าน Web"
5 วิธีง่ายๆ ในการเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านของคุณ
"นับถอยหลัง วันซิมดับ“
10 อันดับประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก
แจกฟรี คอมไพล์เลอร์ สำหรับแอนดรอยด์
ช่องโหว่ใน OS X สามารถเข้าถึงสิทธิ์ root ได้
RFID และการประยุกต์ใช้งานด้านเครื่องมือแพทย์
"ต้นแบบ Hologram ใช้กับ Leap Motion"

"ด่วน แบบตอบรับร่างมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 9 รายการ"
สธ.จัดประชุมวิชาการ 56
5 วิธีง่ายๆ ในการเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านของคุณ
นวัตกรรม "ตู้อบทูอินวัน(2in1)" ตอนที่ 1 : ความเป็นมา,ประโยชน์
"อธิบดี สบส. ตรวจเยี่ยมศูนย์ วศ. ที่4"
สธ.หนุนผลิตเครื่องมือแพทย์จากน้ำยางพารา
รายงานการวิจัย
"นับถอยหลัง วันซิมดับ“
กำจัด! ไข้เลือดออก
"สบส. แนะ ช่องร้องเรียน ระบบบริการสุขภาพ"
10 อันดับประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก
ช่องโหว่ใน OS X สามารถเข้าถึงสิทธิ์ root ได้
RFID และการประยุกต์ใช้งานด้านเครื่องมือแพทย์
"ต้นแบบ Hologram ใช้กับ Leap Motion"
“ต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม”
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
"กอง วศ. เสริมศักยภาพ ทีม วศป."
 
กองวิศวกรรมการแพทย์ ลงพื้นที่ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ตามโครงการพัฒนาสถานบริการสุขภาพต้นแบบด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ และโครงการสำรวจจุดเสี่ยงด้านอาคารและสภาวะแวดล้อมในสถานพยาบาลเพื่อสร้างกลไกด้านวิศวกรรมเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
 

4/4/2561 15:54:54    NewsID: 10754    รายงานโดย : m929
ที่มา : ภาพจาพคุณอานุภาพ ละออ

 
  "ประเมินประสิทธิภาพระบบสื่่อสารด้วยเครื่องวิทยุคมนาคมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติของสถานพยาบาลแห่งประเทศไทย"
  "คู่มือแนวทางการพัฒนาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ "
  "ระบบปรับและระบายอากาศสำหรับหน่วยจ่ายกลาง"
  "ระบบก๊าซทางการแพทย์"
  "กรม สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทลงใต้ เตรียมความพร้อม รพ. รับมือสถานการณ์พายุ “ปาบึก”"
  "นวัตกรรมต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วย"
  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อกับระดับการตกค้างของก๊าซเอทธีลีนออกไซด์ฯ
  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัณโรค สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
  การตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมห้องแยกโรคชนิดความดันลบของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปฯ
  "การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กองวิศวกรรมการแพทย์"

 


"ผังกระบวนงานการให้บริการ วศ. 58"
ผังกระบวนงานการให้บริการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2558
"อธิบดี สบส. ตรวจเยี่ยมศูนย์ วศ. ที่4"
อธีบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 4 (นครราชสีมา)
กำจัด! ไข้เลือดออก
รัฐบาลห่วงใยประชาชน ฆ่ายุงลาย กำจัดไข้เลือดออก
HA จัด Mini-Conference
การประชุมวิชาการ Mini-Conference “จากผู้ปฏิบัติ คัด Good Practice พิชิตตัวชี้วัด” ปี 2556
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
การสนับสนุนการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล"
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
การพัฒนามาตรวิทยาด้านเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
"แต่งตั้ง ผอ.องค์การเภสัชกรรม"
ครม.แต่งตั้ง นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
“ต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม”
สธ. ชู 6 หน่วยงาน “ต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม” สร้างสุขทั้งเจ้าหน้าที่-ประชาชน
"ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556"
กองวิศวกรรมการแพทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556
  
รายงานการวิจัย
เรื่องการประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานชุดนำสารละลายที่ใช้กับเครื่องปั๊มของเหลวเข้าสู่ร่างกายPerformance of Intravenous Infusion Setused for the Infusion Pump
นวัตกรรม "ตู้อบทูอินวัน(2in1)" ตอนที่ 1 : ความเป็นมา,ประโยชน์
ตู้อบทูอินวัน (2 in 1) เป็นตู้อบสารน้ำและผ้าห่ม ที่มีความสามารถอุ่นสารน้ำและอบผ้าห่มได้จำนวนมาก มีราคาถูก
"การศึกษาปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการให้บริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์"
"ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ กองวิศวกรรมการแพทย์"
"การศึกษาการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพที่ ๓"
การตรวจสอบอุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลโดยใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน
การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก และห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คู่มือการตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล
การศึกษาปัญหาระบบการปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปฯ
"Monitor น้ำประปา รพ. แม่สอด จ.ตาก"
"กริ่งเรียก รปภ. รพ. แม่สอด จ.ตาก"
"Maesod hospital Mr. T วิศวกรรมการแพทย์"
"นวัตกรรม “เดินได้ ปลอดภัยดี ไม่มีตกหล่น”"
"นวัตกรรม หม้อต้มแผ่นประคบร้อนอัจฉริยะรพ.กำแพงเพชร"
"กรมสบส.ประดิษฐ์“เตียงเข็น ออฟ-โรด”ประจำสุขศาลาพระราชทาน"
"ประมวลผลการออกแบบส่งเสริมปรับปรุงระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและปกติเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบงานวิศวกรรมในโรงพยาบาล"
"ออกแบบปรับปรุงความเหมาะสมของวัสดุและตำแหน่งติดตั้งผนัง เพื่อลดการสะท้อนเสียงจากเครื่องมือแพทย์ในงานทันตกรรมของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก"
"การประเมินระบบปรับอากาศและระบายอากาศในห้องแยกโรคของโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคกลาง"
"การศึกษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่ส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อของห้องผ่าตัด"
"คู่มือการใช้ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SBR (Sequencing Batch Reactor)"
"CDP นวัตกรรมการรักษาทางหู คอ จมูก สำหรับผู้ที่มีปัญหาการเดิน ยืน นั่ง และการทรงตัว "
ออกแบบระบบก๊าซทางการแพทย์ฯ โรงพยาบาลวังทรายพูน
ออกแบบระบบระบายอากาศ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ออกแบบห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลลาดยาว
"รถเข็นผู้ป่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ(Isolation wheelchair)"
"สบส.พัฒนา ‘ห้องคลอดต้นแบบใน รพ.ชุมชน’ ลดติดเชื้อด้วยระบบความดันบวก"
การตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมห้องแยกโรคชนิดความดันลบของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปฯ
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัณโรค สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อกับระดับการตกค้างของก๊าซเอทธีลีนออกไซด์ฯ
"นวัตกรรมต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วย"
กลไกด้านวิศวกรรม เฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
การออกแบบห้องแยกโรค รพ.บางพลี
รายงานผลการศึกษาเรื่อง ผลการสำรวจความพร้อมใช้งานห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในเขต 3
โครงการสำรวจจุดเสี่ยงด้านอาคารและสภาวะแวดล้อมในสถานพยาบาล
การพัฒนางานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ให้มุ่งสู่การเป็นเลิศ
"ออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารส่งเสริมบริการ โรงพยาบาลเลิดสิน"
"ระบบก๊าซทางการแพทย์"
"ระบบปรับและระบายอากาศสำหรับหน่วยจ่ายกลาง"
"คู่มือแนวทางการพัฒนาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ "
 
 

 
    "อุปกรณ์ IoT สำหรับเชื่อมต่อสุดล้ำ ที่ผู้ใช้งาน IoT (Internet of Things) ควรรู้"
    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อกับระดับการตกค้างของก๊าซเอทธีลีนออกไซด์ฯ
    โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัณโรค สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
    การตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมห้องแยกโรคชนิดความดันลบของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปฯ
    "วศ.ลงพื้นที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี "
    "การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กองวิศวกรรมการแพทย์"
    "การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ"
    "ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (zero Tolerance)"
    "กรม สบส. เตรียมพร้อมทีมวิศวกรฉุกเฉินเข้ากู้สถานพยาบาล"
    "สบส.พัฒนา ‘ห้องคลอดต้นแบบใน รพ.ชุมชน’ ลดติดเชื้อด้วยระบบความดันบวก"
    "กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) พัฒนารถเข็นย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินต้นแบบในถิ่นทุรกันดารให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน"
    "มธ.โชว์ระบบ "Tracking ผู้ประสบภัยเรียลไทม์" พร้อมใช้ใน 3 เดือน"
    "นวัตกรรมใช้เพียงนิ้วชี้วัดมวลกระดูก"
    "สบส.จัดทีมวิศวกรฉุกเฉิน 26 ทีม พร้อมรับมือพายุฤดูร้อนตลอด 24 ชม."
    "งามจนลืมหายใจ เมื่อ NASA ถ่ายคลิป 4K ในสถานีอวกาศนานาชาติ ISS"
    "CDP นวัตกรรมการรักษาทางหู คอ จมูก สำหรับผู้ที่มีปัญหาการเดิน ยืน นั่ง และการทรงตัว "
    "entag อุปกรณ์ห้อยคอ ช่วยสั่นเตือนเมื่อท่านั่งทำงานไม่ถูกสุขลักษณะ"
    "อัลกอริทึมที่รับรู้อารมณ์คนได้จากสีหน้า"
    "รอยสักกับการผสมผสานแฟชั่นและเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน"
    "ถุงน้ำยาล้างไตไร้ค่า ต่อชีวิต-กำลังใจ"
    "พลิกวงการแพทย์! สาวสวยนักศึกษา ป.เอก ค้นพบวิธีใหม่ในการสู้กับแบคทีเรียดื้อยา"
    "ออฟ-โรด บันทึกเทป รายการ ยิ่งถก กนกซัก"
    "สบส.พัฒนา “ชุดตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดความดันโลหิต”"
    "การผลิตไอน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และทองคำ"
    "นวัตกรรมสุดล้ำ เครื่องแปรปัสสาวะให้กลายเป็นเบียร์ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์"
    "Graham ตัวแทนมนุษย์โลกเพื่อเป็น ผู้อยู่รอดต่ออุบัติเหตุรถชน"
    "The Rotterdam Watershed นวัตกรรมบ้านเก็บน้ำฝนจากของรีไซเคิลที่ใช้ได้จริง"
    "พัดลมยักษ์ MEGAFAN ตัวช่วยระบายความร้อนในโรงงาน พร้อมประหยัดพลังงานสูง"
    "แบตเตอรี่ที่ยืดได้และเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์: อีกหนึ่งระดับของเทคโนโลยีการสวมใส่ในอนาคต"
    "Tech Tats นวัตกรรมหมึกนำไฟฟ้ารอยสักบนผิวหนัง สู่วงการแพทย์"
    “Ice Bear” สุดยอดเครื่องปรับอากาศ นวัตกรรมทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    "กรมสบส.แนะวิธีใช้เครื่องวัดความดันอัตโนมัติที่บ้าน ไม่ควร!!ใช้ถ่านไฟธรรมด!!"
    "หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบใหม่-อ่อนไปทั้งตัว"
    "กลุ่มนักวิจัยกำลังสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินและพูดได้เหมือนกับมนุษย์ "
    "สบส.ประดิษฐ์ ‘เตียงเข็น ออฟ-โรด’ ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในป่า ปลอดภัยกว่าเปลหาม"
    "คู่มือมือการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล"
    "odicon M580 ePAC คอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน"
    "Portable Solar Modules" สามเหลี่ยมพลังแสงอาทิตย์"
    ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ฉบับที่ 166 ทดสอบความปลอดภัย “รางปลั๊กไฟ”
    "กระถางต้นไม้ชาร์จแบตฯ "Bioo" นวัตกรรมพลังงานสีเขียว"
    "MEGAFAN นวัตกรรมพัดลมยักษ์สู้โลกร้อน"
    "ครม.เห็นชอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์"
    "TCELS หนุนงบผลิตเครื่องเดนตีแสกนรุ่นใหม่ เตรียมขยายผลใน 4 รพ.รัฐ"
    "จำลองให้ดู!เหตุผลที่ต้องใส่หมวกกันน็อค"
    "แนะ สธ.ปฏิรูป Health IT ต้องกำหนดมาตรฐานข้อมูลกลางก่อน"
    "พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกฝีมือคนไทย"
    "สบส.เตือนประชาชน ขุดบ่อ ลอกบ่อน้ำเก่า ระวัง ! ขาดอากาศหายใจ"
    "เกาหลีใต้พัฒนาแว่นอัจฉริยะ K-Glass"
    วศ.ร่วมกิจกรรม เวทีเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์แห่งการเรียนรู้
   
    "สบส.สร้างเครื่องต้นแบบรักษาภาวะตัวเหลืองเด็กแรกเกิด"
    "ราคา-นวัตกรรม 'ยา' กำหนดทิศทางต้านโรค"
    "ครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารก ฝีมือนักวิจัย มจธ. รายแรกของไทย"
    "Download เอกสาร อบรมการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล"
    "สบส.จัดทำคู่มือ“มาตรฐานการทดสอบเครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์”ครั้งแรกในประเทศ เป็นผู้นำอาเซียน"
    "SUNTECH Solar Cell คงทน มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน"
    "เฝ้าระวังเมอร์ส"
    "สบส.รับรองมาตรฐาน สถาบันผลิตบุคลากรสุขภาพระดับปริญญาตรี 7 สาขาใหม่ 80 แห่ง"
    "หนทางใหม่ในการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์"
    "นโยบาย สธ.ช่วยชาวสวนยาง จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มียางพาราเป็นวัตถุดิบสำคัญมากขึ้น"
    "สบส.ให้รพ.เอกชน คลินิกทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นแห่ง เตรียมพร้อม บริการฉุกเฉิน ปีใหม่"
    "สบส.เผยปี 58 คนไทยตื่นตัวใช้ช้อนกลาง-ล้างมือหลังใช้ส้วม เพิ่ม 6-20 เท่าตัว สูบบุหรี่-ดื่มเหล้าเพิ่มขึ้น"
    "เตรียมพร้อมระบบการแพทย์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 59"
    "นักวิทยาศาสตร์วัดอุณหภูมิของโลกได้อย่างไร"
    "Bio Robot Refrigerator ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาอาหารแห่งอนาคต"
    "นักวิจัยสวีดิช อวดแนวคิด Power paper กระดาษพลังงาน"
    "ระวังกระดาษช็อต!พัฒนากระดาษจุพลังงานไฟฟ้า"
    "หุ่นยนต์พลังจุลินทรีย์ ขับเคลื่อนกำจัดมลภาวะในน้ำ"
    "Free Electric" ปั่นแค่ชั่วโมง สร้างกระแสไฟได้ทั้งวัน
    "เทคนิคการเก็บลายนิ้วมือแบบใหม่ รู้ได้ว่าเป็นชายหรือหญิง"
    "มอเตอร์ขนาดจิ๋วสำหรับดักจับคาร์บอน"
    "สบส.ร่วมกับสสจ.นนทบุรี อสม. รวมพลัง พิชิตโรคไข้เลือดออก"
    "สบส.เดินหน้าขับเคลือนนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค"
ด้านบริการสุขภาพ เน้นมาตรฐาน ความปลอดภัย สร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้ประชาชน
    "สบส.เผยคนวัยทำงานเสี่ยงเบาหวานพุ่ง พบร้อยละ 70 กินหวาน"
    "สธ. ชวนคนไทย ฝึกสติ สร้างสุข ลดโรค"
    "แถลงข่าวจับหมอเถื่อน "
    "ขยะอวกาศอาจตกมายังมหาสมุทรอินเดียในพฤศจิกายนนี้"
    "เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดโปร่งใส แหล่งพลังงานในอนาคต"
    "สบส.พร้อมรับมือ...สังคมผู้สูงอายุ"
    "กินเจให้ปลอดภัย"
สธ.ให้ทุกจังหวัดเน้นความปลอดภัยด้านอาหารช่วงเทศกาลกินเจ
    "ห้องปฏิบิติการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025"
    "เอกสารแนะนำมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์"
    "ผังกระบวนงานการให้บริการ วศ. 58"
ผังกระบวนงานการให้บริการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2558
    "ท่อนำเส้นประสาทสำหรับฟื้นฟูเส้นประสาท"
ท่อนำเส้นประสาทจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ฟื้นฟูเส้นประสาทสำเร็จแล้วในหนูทดลอง
    "แผนปฏิบัติงาน กอง วศ. ประจำปีงบประมาณ 2558"
    "Download คู่มือการประเมินผลปฏิบัติราชการ"
คู่มือการประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2558
    ห้องแยกโรค รับสถานการณ์ MERS-CoV !!
    "อีกก้าวกับการพัฒนาสมองอิเล็กทรอนิกส์"
นักวิจัยมหาวิทยาลัย RMIT ออสเตรเลียได้เลียนแบบกระบวนการประมวลผลข้อมูลในสมองแบบ"อิเล็กทรอนิกส์"
    การรับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
การตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ในห้องปฏิบัติการสาขาอุณหภูมิได้ค่าความเชื่อมั่น
    "นำความทรงจำกลับมา"
ดร.อดิสร ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนา Memory Chip เก็บความทรงจำของมนุษย์ โดยองค์กรทุนที่ชื่อ DARPA
    "กสทช.ร่วมกับส.ค.พ.ท.ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมฯ"
กสทช.ร่วมกับส.ค.พ.ท.ส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม ฯ
    "เดินหน้าตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"
ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เรียกร้อง สมอ.กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์รองรับนวัตกรรมคนไทยคิดค้นได้เอง
    "พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล"
    "นวัตกรรมเมาส์ไร้สายผลิตพลังงานทุกครั้งเวลาคลิก"
เจ้าหนูทรงพลัง นวัตกรรมเมาส์ไร้สายผลิตพลังงานทุกครั้งเวลาคลิก
    "สุดยอดแห่งการประหยัดและพกพา"
สุดยอดแห่งการประหยัดและพกพา นวัตกรรมเครื่องพิมพ์ไร้ตลับหมึก เครื่องเล็กที่สุดในโลก
    "หนุนฐานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ "
หนุนฐานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมลุ้นพี่เบิ้มอาเซียน
    "ฟิลิปส์มุ่งมั่นสนับสนุนการตรวจเช็คโรคหัวใจในเด็ก"
ฟิลิปส์ ผู้นำในเรื่องโซลูชั่นด้านเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย
    "นวัตกรรมพลาสติกกับการแพทย์ "
การนำ “พลาสติก” มาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ มากมายไม่เว้นแม้แต่วงการแพทย์
    "กสทช. ประกาศ ประมูลทีวีดิจิตอล"
กสทช. ประกาศ เลขช่อง สำหรับผู้ผ่านการประมูลทีวีดิจิตอลแล้ว!
    "27 พ.ย. วันสาธารณสุขแห่งชาติ"
วันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันสถาปนาการสาธารณสุข
    " เม้าส์แห่งอนาคต"
iMotion เม้าส์แห่งอนาคต
    5 วิธีง่ายๆ ในการเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านของคุณ
คุณจะสามารถเพิ่มระยะของการครอบคลุมสัญญาณไวไฟที่ไกลกว่าเดิม และประสบการณ์ในการท่องเน็ตไร้สายทีเร็วขึ้น
    "นับถอยหลัง วันซิมดับ“
กสทช. ประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2556
    10 อันดับประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก
มีการจัดอันดับความเร็ว Internet ของแต่ละประเทศ ที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก
    แจกฟรี คอมไพล์เลอร์ สำหรับแอนดรอยด์
อินเทลแจกคอมไพล์เลอร์สำหรับแอนดรอยด์ฟรี
    RFID และการประยุกต์ใช้งานด้านเครื่องมือแพทย์
RFID เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของโลกที่เกี่ยวกับระบบการระบุเอกลักษณ์
    "ต้นแบบ Hologram ใช้กับ Leap Motion"
ติดตามเทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติแบบลอยตัว "Hologram"
     
     
     
 
พัฒนาโดย   DiOC :  ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับหน่วยงาน   กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   :  เขียนข่าว
10754