หน้าหลัก   เว็บบอร์ด

       
"สบส.พร้อมรับมือ...สังคมผู้สูงอายุ"

 
 
 
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
“ต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม”
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
รมว.สธ.ยันแพทย์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ แต่....
"สธ.เตือนประชาชนระวัง 3 โรค"
"วางศิลาฤกษ์อาคาร สบส."
"ประชุมการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานฯ"
"เชิญร่วมกิจกรรม กีฬาสาธารณสุขครั้งที่ 36"
"สบส.เข้าร่วมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36"
"สบส. จัดเวทีประชุมวิชาการ"
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
"ชวนชม 4 ดาวเคียงเดือน เช้ามืด 9-11 ต.ค.นี้“

"ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556"
"กอง วศ. เสริมศักยภาพ ทีม วศป."
"สบส.ระดมพลังสมอง ร่วมสร้างกรม ฯ ด้วยมือเรา"
HA จัด Mini-Conference
"พัฒนาระบบรายงาน วศป. ผ่าน Web"
"วศ. ถ่ายทอดความรู้สู่ สบส. เขต"
"กอง วศ.อบรม Uncertainty of Measurement"
"วศ. อบรม หลักสูตรมาตรฐานวิศวกรรมฯ"
"OD 57"
"รายชื่อผู้เข้าอบรมการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาลฯ 2558"
วศ. จัดอบรม ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
"จป. 57"
"วิชาการ57"
"ประชุมวิชาการ วศ. 57"
"สบส. เร่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน HA"
"การศึกษาการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพที่ ๓"
"วศ.จัดอบรม มาตรฐานISO/IEC 17025"
"อบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด"
"อบรม วศป. หลักสูตรพิเศษ"
"การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล"
"ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมการมีการใช้เครื่องวิทยุฯรุ่น2"
"ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วศ. ปี 59"
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานHA
"อบรมการมีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฯ"
"วศ. จัดกิจกรรม OD 58"
"วศ.จัดอบรมมาตรฐาน 6 ด้าน"
"อบรมการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 7 ชนิดเครื่องมือ"
"อบรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ฯ ISO/IEC 17025"
"อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล"
"อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์"
"อบรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการแบบเข้มข้น ให้ สบส.เขต"
"ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารแผนยุทธศาสตร์ กองวศ. 2560"
" ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ"
" ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้วิทยุสื่อสารฯ"
"สมัครด่วน! จำนวนจำกัด 100 คน/รุ่น หลักสูตรใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคม สธ.สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 59 ทางเว็บไซต์กองวิศวกรรมการแพทย์ "
"สมัครด่วน! หลักสูตรใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคม สธ.สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ "
"อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการองค์กรฯ"
"ฝึกอบรมวิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต"
"การออกแบบ ดูแล บำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศฯ"
"ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ "
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบก๊าซทางการแพทย์

"ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556"
"กอง วศ. เสริมศักยภาพ ทีม วศป."
"สบส.ระดมพลังสมอง ร่วมสร้างกรม ฯ ด้วยมือเรา"
HA จัด Mini-Conference
ช่องโหว่ใน OS X สามารถเข้าถึงสิทธิ์ root ได้
10 อันดับประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก
"สบส. แนะ ช่องร้องเรียน ระบบบริการสุขภาพ"
กำจัด! ไข้เลือดออก
"เตรียม สู่ ประชาคมอาเซียน"
สธ.หนุนผลิตเครื่องมือแพทย์จากน้ำยางพารา
สธ.จัดประชุมวิชาการ 56
"สานสัมพันธ์ วศ."
"สบส.เตรียมความพร้อมรับการปรับบทบาทโครงสร้างใหม่"
"กพร. ขอขอบคุณ ข้าราชการ กรม สบส. "
"วศ. แสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรม สบส. คนใหม่"
"ตรวจเยี่ยม กอง วศ."
รมว.สธ.ยันแพทย์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ แต่....
"รพ.ราชวิถีเปิดตัวเครื่อง PEM"
"สธ.เตือนประชาชนระวัง 3 โรค"
"27 พ.ย. วันสาธารณสุขแห่งชาติ"
"รองปลัด สธ. ประชุมติดตามการดำเนินงาน สบส"
"วศ. ถ่ายทอดความรู้สู่ สบส. เขต"
"ความคืบหน้าสร้างอาคารกรม สบส."
สวัสดีปีใหม่ 2557
"กองวศ. สวัสดีปีใหม่ อธิบดี กรมสบส."
"กอง วศ. ทำบุญเลี้ยงพระ ปีใหม่ 2557"
"ร่วมRallyปันน้ำใจ"
"กสทช. ประกาศ ประมูลทีวีดิจิตอล"
"11-14 มี.ค. พบกันที่บูท วศ."
วศ. ออกบูท HA ครั้งที่ 15
วศ.ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 57
"สงกรานต์ 57"
"จป. 57"
"วิชาการ57"
"ประชุมวิชาการ วศ. 57"
"วว. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กอง วศ."
"Download เอกสารอบรมภาคีเครือข่ายสอบเทียบ"
"ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ กองวิศวกรรมการแพทย์"
"การศึกษาการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพที่ ๓"
"หนุนฐานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ "
"ความคืบหน้าการก่อสร้างตึก กรมสบส."
"สุดยอดแห่งการประหยัดและพกพา"
"นวัตกรรมเมาส์ไร้สายผลิตพลังงานทุกครั้งเวลาคลิก"
"พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล"
"กฐินกรม สบส. 57"
"เดินหน้าตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"
"กสทช.ร่วมกับส.ค.พ.ท.ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมฯ"
"วศ. ประชุมหารือการทำMOU กับ สอศ. "
"นำความทรงจำกลับมา"
"ประชุมการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานฯ"
"สบส.จัดโครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างวัฒนธรรม"
"เชิญร่วมกิจกรรม กีฬาสาธารณสุขครั้งที่ 36"
"สบส.เข้าร่วมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36"
"สบส. จัดเวทีประชุมวิชาการ"
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
"สงกรานต์ 2558"
ห้องแยกโรค รับสถานการณ์ MERS-CoV !!
"ผู้บริหาร สบส. ร่วมกิจกรรม Bike for Mom "
"ท่อนำเส้นประสาทสำหรับฟื้นฟูเส้นประสาท"
"ผังกระบวนงานการให้บริการ วศ. 58"
"วารสารกองวศ. 58"
"ชวนชม 4 ดาวเคียงเดือน เช้ามืด 9-11 ต.ค.นี้“
"กินเจให้ปลอดภัย"
"สบส.พร้อมรับมือ...สังคมผู้สูงอายุ"
"สบส.จัดประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์"
"เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดโปร่งใส แหล่งพลังงานในอนาคต"
"ขยะอวกาศอาจตกมายังมหาสมุทรอินเดียในพฤศจิกายนนี้"
"แถลงข่าวจับหมอเถื่อน "
"ประชุมกอง วศ. ครั้งที่ 8"
"สธ. ชวนคนไทย ฝึกสติ สร้างสุข ลดโรค"
ฝึกซ้อม “ปั่นเพื่อพ่อ”
"สบส.เผยคนวัยทำงานเสี่ยงเบาหวานพุ่ง พบร้อยละ 70 กินหวาน"
"สบส.เดินหน้าขับเคลือนนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค"
"สบส. ซ้อม‘ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for Dad’ ”
"สบส.ร่วมกับสสจ.นนทบุรี อสม. รวมพลัง พิชิตโรคไข้เลือดออก"
"ประชุมกอง วศ. ครั้งที่ 9"
"สบส. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล"
"สบส. ร่วมกิจกรรม Bike for Dad (ปั่นเพื่อพ่อ)"
"วศ. จัดกิจกรรม OD 58"
"เตรียมพร้อมระบบการแพทย์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 59"
"สบส.ให้รพ.เอกชน คลินิกทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นแห่ง เตรียมพร้อม บริการฉุกเฉิน ปีใหม่"
"หนทางใหม่ในการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์"
"สบส.รับรองมาตรฐาน สถาบันผลิตบุคลากรสุขภาพระดับปริญญาตรี 7 สาขาใหม่ 80 แห่ง"
"เฝ้าระวังเมอร์ส"
"SUNTECH Solar Cell คงทน มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน"
"ประชุมกอง วศ. ครั้งที่ 1/2559"
วศ. จัดบูท HA ครั้งที่ 17
วศ.ร่วมกิจกรรม เวทีเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์แห่งการเรียนรู้
"กรม สบส.ปรับยุทธศาสตร์องค์กร เป็นองค์กรสมัยใหม่ เจ้าหน้าที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำงานเป็นทีม"
"พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกฝีมือคนไทย"
"จำลองให้ดู!เหตุผลที่ต้องใส่หมวกกันน็อค"
"สบส.ออกบูธวันงานกาชาดประจำปี 2559"
"TCELS หนุนงบผลิตเครื่องเดนตีแสกนรุ่นใหม่ เตรียมขยายผลใน 4 รพ.รัฐ"
"กระถางต้นไม้ชาร์จแบตฯ "Bioo" นวัตกรรมพลังงานสีเขียว"
"Portable Solar Modules" สามเหลี่ยมพลังแสงอาทิตย์"
"พิธีบูชาฤกษ์ "
"สธ.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ"
"กรมสบส.ประดิษฐ์“เตียงเข็น ออฟ-โรด”ประจำสุขศาลาพระราชทาน"
"หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบใหม่-อ่อนไปทั้งตัว"
"กรมสบส.แนะวิธีใช้เครื่องวัดความดันอัตโนมัติที่บ้าน ไม่ควร!!ใช้ถ่านไฟธรรมด!!"
"จับตา 5 นวัตกรรม อนาคตที่เราจะได้เจอในห้องโดยสารเครื่องบิน"
“Ice Bear” สุดยอดเครื่องปรับอากาศ นวัตกรรมทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
"Tech Tats นวัตกรรมหมึกนำไฟฟ้ารอยสักบนผิวหนัง สู่วงการแพทย์"
"แบตเตอรี่ที่ยืดได้และเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์: อีกหนึ่งระดับของเทคโนโลยีการสวมใส่ในอนาคต"
"พัดลมยักษ์ MEGAFAN ตัวช่วยระบายความร้อนในโรงงาน พร้อมประหยัดพลังงานสูง"
"The Rotterdam Watershed นวัตกรรมบ้านเก็บน้ำฝนจากของรีไซเคิลที่ใช้ได้จริง"
"Graham ตัวแทนมนุษย์โลกเพื่อเป็น ผู้อยู่รอดต่ออุบัติเหตุรถชน"
"นวัตกรรมสุดล้ำ เครื่องแปรปัสสาวะให้กลายเป็นเบียร์ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์"
"การผลิตไอน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และทองคำ"
"สบส.พัฒนา “ชุดตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดความดันโลหิต”"
"ออฟ-โรด บันทึกเทป รายการ ยิ่งถก กนกซัก"
"ถุงน้ำยาล้างไตไร้ค่า ต่อชีวิต-กำลังใจ"
"รอยสักกับการผสมผสานแฟชั่นและเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน"
"ประชุมกองวศ. ครั้ง 7/2559"
"สบส. ร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "
"ประชุมกองวศ. ครั้ง 9/2559"
"ข้าราชการใหม่ สบส. เข้าศึกษางานของ วศ."

"ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556"
"กอง วศ. เสริมศักยภาพ ทีม วศป."
"สบส.ระดมพลังสมอง ร่วมสร้างกรม ฯ ด้วยมือเรา"
RFID และการประยุกต์ใช้งานด้านเครื่องมือแพทย์
สธ.หนุนผลิตเครื่องมือแพทย์จากน้ำยางพารา
"สบส.วิชาการ 56"
นวัตกรรม "ตู้อบทูอินวัน(2in1)" ตอนที่ 1 : ความเป็นมา,ประโยชน์
"วว. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กอง วศ."
"Download เอกสารอบรมภาคีเครือข่ายสอบเทียบ"
"นวัตกรรมพลาสติกกับการแพทย์ "
"ฟิลิปส์มุ่งมั่นสนับสนุนการตรวจเช็คโรคหัวใจในเด็ก"
"หนุนฐานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ "
"เดินหน้าตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"
"วศ.จัดอบรม มาตรฐานISO/IEC 17025"
"วศ. ประชุมหารือการทำMOU กับ สอศ. "
"อบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด"
"อบรม วศป. หลักสูตรพิเศษ"
"นำความทรงจำกลับมา"
"การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล"
การรับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
"วารสารกองวศ. 58"
"เอกสารแนะนำมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์"
"ห้องปฏิบิติการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025"
"สบส.เดินหน้าขับเคลือนนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค"
"วศ.จัดอบรมมาตรฐาน 6 ด้าน"
"ทบทวนการจัดทำคู่มือมาตรฐานการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์"
"นโยบาย สธ.ช่วยชาวสวนยาง จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มียางพาราเป็นวัตถุดิบสำคัญมากขึ้น"
"อบรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ฯ ISO/IEC 17025"
"สบส.จัดทำคู่มือ“มาตรฐานการทดสอบเครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์”ครั้งแรกในประเทศ เป็นผู้นำอาเซียน"
"Download เอกสาร อบรมการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล"
"อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล"
"อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์"
"ครม.เห็นชอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์"
"วศ. เจรจาเตีรยม MOU กับ วว."
"กรม สบส.ตั้ง 30 ทีมวิศวกร ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง "
"สบส.พัฒนา “ชุดตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดความดันโลหิต”"
"วศ. ร่วมกับ สบส. เขต1- 12 หารืองานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ปี2560"


"ต้นแบบ Hologram ใช้กับ Leap Motion"
RFID และการประยุกต์ใช้งานด้านเครื่องมือแพทย์
ช่องโหว่ใน OS X สามารถเข้าถึงสิทธิ์ root ได้
แจกฟรี คอมไพล์เลอร์ สำหรับแอนดรอยด์
10 อันดับประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก
"นับถอยหลัง วันซิมดับ“
5 วิธีง่ายๆ ในการเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านของคุณ
"พัฒนาระบบรายงาน วศป. ผ่าน Web"
"กสทช. ประกาศ ประมูลทีวีดิจิตอล"
"นวัตกรรมเมาส์ไร้สายผลิตพลังงานทุกครั้งเวลาคลิก"
"พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล"
"กสทช.ร่วมกับส.ค.พ.ท.ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมฯ"
"อีกก้าวกับการพัฒนาสมองอิเล็กทรอนิกส์"
"ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมการมีการใช้เครื่องวิทยุฯรุ่น2"
"แนะ สธ.ปฏิรูป Health IT ต้องกำหนดมาตรฐานข้อมูลกลางก่อน"

"กอง วศ. เสริมศักยภาพ ทีม วศป."
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
“ต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม”
"ต้นแบบ Hologram ใช้กับ Leap Motion"
RFID และการประยุกต์ใช้งานด้านเครื่องมือแพทย์
ช่องโหว่ใน OS X สามารถเข้าถึงสิทธิ์ root ได้
10 อันดับประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก
"สบส. แนะ ช่องร้องเรียน ระบบบริการสุขภาพ"
กำจัด! ไข้เลือดออก
"นับถอยหลัง วันซิมดับ“
รายงานการวิจัย
สธ.หนุนผลิตเครื่องมือแพทย์จากน้ำยางพารา
"อธิบดี สบส. ตรวจเยี่ยมศูนย์ วศ. ที่4"
นวัตกรรม "ตู้อบทูอินวัน(2in1)" ตอนที่ 1 : ความเป็นมา,ประโยชน์
5 วิธีง่ายๆ ในการเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านของคุณ
สธ.จัดประชุมวิชาการ 56
"ด่วน แบบตอบรับร่างมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 9 รายการ"
อีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์ (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข) คือจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 10 คนในคนไทย 100 คน และจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านบุคลากรและระบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ การปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ทันสมัยเพื่อที่จะได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด การสร้างหลักประกันและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน โดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เน้นการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชนในการป้องกัน การฟื้นฟู สมรรถภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นบุคคลที่เปรียบเสมือนญาติกับคนในชุมชนที่มีความเสียสละ จิตอาสาให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยอสม.จะช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และคุณภาพชีวิตที่ดี อสม.มีบทบาทในการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ครอบครัว ชุมชน ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน สำรวจค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรือเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ได้รับการรักษาให้การดูแลที่ถูกต้อง การเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามสถานะหรือกลุ่มสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1.พึ่งตนเองได้ คือ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น และชุมชนได้ เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีถึงแม้จะมีโรคประจำตัวก็สามารถควบคุมได้ 2.พึ่งตนเองได้บ้าง คือผู้สูงอายุที่ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง มีโรคเรื้อรังอาจจะพิการ/ทุพพลภาพบางส่วนต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน และ3.พึ่งตนเองไม่ได้ คือ ผู้สูงอายุที่ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ/ทุพพลภาพต้องการความช่วยเหลือและต้องดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อสม.จึงต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อผู้สูงอายุหรือให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมตามอาการ บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน นำข้อมูลร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
 
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มโดยใช้หลัก 3 อ. คือ 1. อ.อาหาร กินอาหารหลายประเภทได้สัดส่วนเพียงพออิ่มในมื้ออาหาร 2. อ.ออกกำลังกาย ออกกำลังกายทุกสัดส่วน กระตุ้นจังหวะเต้นของหัวใจ และ3. อ.อารมณ์ อารมณ์ดี ร่าเริงด้วยรอยยิ้ม กลุ่มที่สามารถพึ่งตนเองได้ อ.อาหาร การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีความหลากหลาย ลดหวาน มัน เค็ม ดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้ว อ.อารมณ์ ส่งให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุได้พบปะกับผู้อื่น เพื่อลดความเครียด ให้เป็นจิตอาสา โดยทำงานร่วมกับ อสม.เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดเตียง และอ.ออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 20 – 30 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์ เช่น การเดิน วิ่งช้าๆ โยคะ กายบริหาร เป็นต้น กลุ่มพึ่งตนเองได้บ้าง จะต้องรับประทานอาหารเฉพาะโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจหลอดเลือดควรเป็นอาหารประเภทที่เคี้ยวและย่อยง่าย ด้านอารมณ์เน้นการสวดมนต์ สนมนาธรรม และปฏิบัติธรรม หรืองานอดิเรกที่มีคุณค่าทางจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลาย ด้านออกกำลังกาย ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะมีโรคเรื้อรัง ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และกลุ่มพึ่งตนเองไมได้ ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะต้อง รับประทานอาหารตามคำแนะคำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อความเหมาะสมตามสภาพร่างกายของผู้ป่วย เช่น อาหารเหลว อาหารปั่น ด้านอารมณ์ ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัว เพื่อนบ้าน ในการให้กำลังใจ การพูดคุยให้คลายเครียด ความเหงา และด้านออกกำลังกาย ฝึกให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา ฝึกหายใจ และการทรงตัวด้วยตนเอง ซึ่งจะมีผลต่อจิตใจของผู้ป่วยเอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมความพร้อมของอสม.ในชุมชมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีระบบ มุ่งพัฒนาให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อชุมชน และระบบสุขภาพของประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

15/10/2558 9:42:25    NewsID: 10482    รายงานโดย : m929
ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบก๊าซทางการแพทย์
  ประกาศเจตจำนงสุจริค
  วศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ 2560
  "สบส.จัดทีมวิศวกรฉุกเฉิน 26 ทีม พร้อมรับมือพายุฤดูร้อนตลอด 24 ชม."
  "สมัครด่วน! หลักสูตรใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคม สธ.สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ "
  ห้องแยกโรค รับสถานการณ์ MERS-CoV !!

               

"ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556"
กองวิศวกรรมการแพทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556
“ต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม”
สธ. ชู 6 หน่วยงาน “ต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม” สร้างสุขทั้งเจ้าหน้าที่-ประชาชน
"แต่งตั้ง ผอ.องค์การเภสัชกรรม"
ครม.แต่งตั้ง นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
การพัฒนามาตรวิทยาด้านเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"
การสนับสนุนการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล"
HA จัด Mini-Conference
การประชุมวิชาการ Mini-Conference “จากผู้ปฏิบัติ คัด Good Practice พิชิตตัวชี้วัด” ปี 2556
กำจัด! ไข้เลือดออก
รัฐบาลห่วงใยประชาชน ฆ่ายุงลาย กำจัดไข้เลือดออก
"อธิบดี สบส. ตรวจเยี่ยมศูนย์ วศ. ที่4"
อธีบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 4 (นครราชสีมา)
"ผังกระบวนงานการให้บริการ วศ. 58"
ผังกระบวนงานการให้บริการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2558
 

 
รายงานการวิจัย
เรื่องการประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานชุดนำสารละลายที่ใช้กับเครื่องปั๊มของเหลวเข้าสู่ร่างกายPerformance of Intravenous Infusion Setused for the Infusion Pump
นวัตกรรม "ตู้อบทูอินวัน(2in1)" ตอนที่ 1 : ความเป็นมา,ประโยชน์
ตู้อบทูอินวัน (2 in 1) เป็นตู้อบสารน้ำและผ้าห่ม ที่มีความสามารถอุ่นสารน้ำและอบผ้าห่มได้จำนวนมาก มีราคาถูก
"การศึกษาปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการให้บริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์"
"ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ กองวิศวกรรมการแพทย์"
"การศึกษาการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพที่ ๓"
การตรวจสอบอุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลโดยใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน
การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก และห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คู่มือการตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล
การศึกษาปัญหาระบบการปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปฯ
"Monitor น้ำประปา รพ. แม่สอด จ.ตาก"
"กริ่งเรียก รปภ. รพ. แม่สอด จ.ตาก"
"Maesod hospital Mr. T วิศวกรรมการแพทย์"
"นวัตกรรม “เดินได้ ปลอดภัยดี ไม่มีตกหล่น”"
"นวัตกรรม หม้อต้มแผ่นประคบร้อนอัจฉริยะรพ.กำแพงเพชร"
"กรมสบส.ประดิษฐ์“เตียงเข็น ออฟ-โรด”ประจำสุขศาลาพระราชทาน"
"ประมวลผลการออกแบบส่งเสริมปรับปรุงระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและปกติเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบงานวิศวกรรมในโรงพยาบาล"
"ออกแบบปรับปรุงความเหมาะสมของวัสดุและตำแหน่งติดตั้งผนัง เพื่อลดการสะท้อนเสียงจากเครื่องมือแพทย์ในงานทันตกรรมของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก"
"การประเมินระบบปรับอากาศและระบายอากาศในห้องแยกโรคของโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคกลาง"
"การศึกษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่ส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อของห้องผ่าตัด"
"คู่มือการใช้ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SBR (Sequencing Batch Reactor)"
"CDP นวัตกรรมการรักษาทางหู คอ จมูก สำหรับผู้ที่มีปัญหาการเดิน ยืน นั่ง และการทรงตัว "
ออกแบบระบบก๊าซทางการแพทย์ฯ โรงพยาบาลวังทรายพูน
ออกแบบระบบระบายอากาศ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ออกแบบห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลลาดยาว
 
 
 
    "ต้นแบบ Hologram ใช้กับ Leap Motion"
ติดตามเทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติแบบลอยตัว "Hologram"
    RFID และการประยุกต์ใช้งานด้านเครื่องมือแพทย์
RFID เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของโลกที่เกี่ยวกับระบบการระบุเอกลักษณ์
    แจกฟรี คอมไพล์เลอร์ สำหรับแอนดรอยด์
อินเทลแจกคอมไพล์เลอร์สำหรับแอนดรอยด์ฟรี
    10 อันดับประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก
มีการจัดอันดับความเร็ว Internet ของแต่ละประเทศ ที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก
    "นับถอยหลัง วันซิมดับ“
กสทช. ประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2556
    5 วิธีง่ายๆ ในการเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านของคุณ
คุณจะสามารถเพิ่มระยะของการครอบคลุมสัญญาณไวไฟที่ไกลกว่าเดิม และประสบการณ์ในการท่องเน็ตไร้สายทีเร็วขึ้น
    " เม้าส์แห่งอนาคต"
iMotion เม้าส์แห่งอนาคต
    "27 พ.ย. วันสาธารณสุขแห่งชาติ"
วันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันสถาปนาการสาธารณสุข
    "กสทช. ประกาศ ประมูลทีวีดิจิตอล"
กสทช. ประกาศ เลขช่อง สำหรับผู้ผ่านการประมูลทีวีดิจิตอลแล้ว!
    "นวัตกรรมพลาสติกกับการแพทย์ "
การนำ “พลาสติก” มาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ มากมายไม่เว้นแม้แต่วงการแพทย์
    "ฟิลิปส์มุ่งมั่นสนับสนุนการตรวจเช็คโรคหัวใจในเด็ก"
ฟิลิปส์ ผู้นำในเรื่องโซลูชั่นด้านเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย
    "หนุนฐานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ "
หนุนฐานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมลุ้นพี่เบิ้มอาเซียน
    "สุดยอดแห่งการประหยัดและพกพา"
สุดยอดแห่งการประหยัดและพกพา นวัตกรรมเครื่องพิมพ์ไร้ตลับหมึก เครื่องเล็กที่สุดในโลก
    "นวัตกรรมเมาส์ไร้สายผลิตพลังงานทุกครั้งเวลาคลิก"
เจ้าหนูทรงพลัง นวัตกรรมเมาส์ไร้สายผลิตพลังงานทุกครั้งเวลาคลิก
    "พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล"
    "เดินหน้าตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"
ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เรียกร้อง สมอ.กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์รองรับนวัตกรรมคนไทยคิดค้นได้เอง
    "กสทช.ร่วมกับส.ค.พ.ท.ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมฯ"
กสทช.ร่วมกับส.ค.พ.ท.ส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม ฯ
    "นำความทรงจำกลับมา"
ดร.อดิสร ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนา Memory Chip เก็บความทรงจำของมนุษย์ โดยองค์กรทุนที่ชื่อ DARPA
    การรับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
การตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ในห้องปฏิบัติการสาขาอุณหภูมิได้ค่าความเชื่อมั่น
    "อีกก้าวกับการพัฒนาสมองอิเล็กทรอนิกส์"
นักวิจัยมหาวิทยาลัย RMIT ออสเตรเลียได้เลียนแบบกระบวนการประมวลผลข้อมูลในสมองแบบ"อิเล็กทรอนิกส์"
    ห้องแยกโรค รับสถานการณ์ MERS-CoV !!
    "Download คู่มือการประเมินผลปฏิบัติราชการ"
คู่มือการประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2558
    "แผนปฏิบัติงาน กอง วศ. ประจำปีงบประมาณ 2558"
    "ท่อนำเส้นประสาทสำหรับฟื้นฟูเส้นประสาท"
ท่อนำเส้นประสาทจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ฟื้นฟูเส้นประสาทสำเร็จแล้วในหนูทดลอง
    "ผังกระบวนงานการให้บริการ วศ. 58"
ผังกระบวนงานการให้บริการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2558
    "เอกสารแนะนำมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์"
    "ห้องปฏิบิติการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025"
    "กินเจให้ปลอดภัย"
สธ.ให้ทุกจังหวัดเน้นความปลอดภัยด้านอาหารช่วงเทศกาลกินเจ
    "สบส.พร้อมรับมือ...สังคมผู้สูงอายุ"
    "เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดโปร่งใส แหล่งพลังงานในอนาคต"
    "ขยะอวกาศอาจตกมายังมหาสมุทรอินเดียในพฤศจิกายนนี้"
    "แถลงข่าวจับหมอเถื่อน "
    "สธ. ชวนคนไทย ฝึกสติ สร้างสุข ลดโรค"
    "สบส.เผยคนวัยทำงานเสี่ยงเบาหวานพุ่ง พบร้อยละ 70 กินหวาน"
    "สบส.เดินหน้าขับเคลือนนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค"
ด้านบริการสุขภาพ เน้นมาตรฐาน ความปลอดภัย สร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้ประชาชน
    "สบส.ร่วมกับสสจ.นนทบุรี อสม. รวมพลัง พิชิตโรคไข้เลือดออก"
    "มอเตอร์ขนาดจิ๋วสำหรับดักจับคาร์บอน"
    "เทคนิคการเก็บลายนิ้วมือแบบใหม่ รู้ได้ว่าเป็นชายหรือหญิง"
    "Free Electric" ปั่นแค่ชั่วโมง สร้างกระแสไฟได้ทั้งวัน
    "หุ่นยนต์พลังจุลินทรีย์ ขับเคลื่อนกำจัดมลภาวะในน้ำ"
    "ระวังกระดาษช็อต!พัฒนากระดาษจุพลังงานไฟฟ้า"
    "นักวิจัยสวีดิช อวดแนวคิด Power paper กระดาษพลังงาน"
    "Bio Robot Refrigerator ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาอาหารแห่งอนาคต"
    "นักวิทยาศาสตร์วัดอุณหภูมิของโลกได้อย่างไร"
    "เตรียมพร้อมระบบการแพทย์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 59"
    "สบส.เผยปี 58 คนไทยตื่นตัวใช้ช้อนกลาง-ล้างมือหลังใช้ส้วม เพิ่ม 6-20 เท่าตัว สูบบุหรี่-ดื่มเหล้าเพิ่มขึ้น"
    "สบส.ให้รพ.เอกชน คลินิกทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นแห่ง เตรียมพร้อม บริการฉุกเฉิน ปีใหม่"
    "นโยบาย สธ.ช่วยชาวสวนยาง จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มียางพาราเป็นวัตถุดิบสำคัญมากขึ้น"
    "หนทางใหม่ในการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์"
    "สบส.รับรองมาตรฐาน สถาบันผลิตบุคลากรสุขภาพระดับปริญญาตรี 7 สาขาใหม่ 80 แห่ง"
    "เฝ้าระวังเมอร์ส"
    "SUNTECH Solar Cell คงทน มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน"
    "สบส.จัดทำคู่มือ“มาตรฐานการทดสอบเครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์”ครั้งแรกในประเทศ เป็นผู้นำอาเซียน"
    "Download เอกสาร อบรมการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล"
    "ครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารก ฝีมือนักวิจัย มจธ. รายแรกของไทย"
    "ราคา-นวัตกรรม 'ยา' กำหนดทิศทางต้านโรค"
    "สบส.สร้างเครื่องต้นแบบรักษาภาวะตัวเหลืองเด็กแรกเกิด"
   
    วศ.ร่วมกิจกรรม เวทีเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์แห่งการเรียนรู้
    "เกาหลีใต้พัฒนาแว่นอัจฉริยะ K-Glass"
    "สบส.เตือนประชาชน ขุดบ่อ ลอกบ่อน้ำเก่า ระวัง ! ขาดอากาศหายใจ"
    "พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกฝีมือคนไทย"
    "แนะ สธ.ปฏิรูป Health IT ต้องกำหนดมาตรฐานข้อมูลกลางก่อน"
    "จำลองให้ดู!เหตุผลที่ต้องใส่หมวกกันน็อค"
    "TCELS หนุนงบผลิตเครื่องเดนตีแสกนรุ่นใหม่ เตรียมขยายผลใน 4 รพ.รัฐ"
    "ครม.เห็นชอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์"
    "MEGAFAN นวัตกรรมพัดลมยักษ์สู้โลกร้อน"
    "กระถางต้นไม้ชาร์จแบตฯ "Bioo" นวัตกรรมพลังงานสีเขียว"
    ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ฉบับที่ 166 ทดสอบความปลอดภัย “รางปลั๊กไฟ”
    "Portable Solar Modules" สามเหลี่ยมพลังแสงอาทิตย์"
    "odicon M580 ePAC คอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน"
    "คู่มือมือการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล"
    "สบส.ประดิษฐ์ ‘เตียงเข็น ออฟ-โรด’ ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในป่า ปลอดภัยกว่าเปลหาม"
    "กลุ่มนักวิจัยกำลังสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินและพูดได้เหมือนกับมนุษย์ "
    "หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบใหม่-อ่อนไปทั้งตัว"
    "กรมสบส.แนะวิธีใช้เครื่องวัดความดันอัตโนมัติที่บ้าน ไม่ควร!!ใช้ถ่านไฟธรรมด!!"
    “Ice Bear” สุดยอดเครื่องปรับอากาศ นวัตกรรมทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    "Tech Tats นวัตกรรมหมึกนำไฟฟ้ารอยสักบนผิวหนัง สู่วงการแพทย์"
    "แบตเตอรี่ที่ยืดได้และเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์: อีกหนึ่งระดับของเทคโนโลยีการสวมใส่ในอนาคต"
    "พัดลมยักษ์ MEGAFAN ตัวช่วยระบายความร้อนในโรงงาน พร้อมประหยัดพลังงานสูง"
    "The Rotterdam Watershed นวัตกรรมบ้านเก็บน้ำฝนจากของรีไซเคิลที่ใช้ได้จริง"
    "Graham ตัวแทนมนุษย์โลกเพื่อเป็น ผู้อยู่รอดต่ออุบัติเหตุรถชน"
    "นวัตกรรมสุดล้ำ เครื่องแปรปัสสาวะให้กลายเป็นเบียร์ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์"
    "การผลิตไอน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และทองคำ"
    "สบส.พัฒนา “ชุดตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดความดันโลหิต”"
    "ออฟ-โรด บันทึกเทป รายการ ยิ่งถก กนกซัก"
    "พลิกวงการแพทย์! สาวสวยนักศึกษา ป.เอก ค้นพบวิธีใหม่ในการสู้กับแบคทีเรียดื้อยา"
    "ถุงน้ำยาล้างไตไร้ค่า ต่อชีวิต-กำลังใจ"
    "รอยสักกับการผสมผสานแฟชั่นและเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน"
    "อัลกอริทึมที่รับรู้อารมณ์คนได้จากสีหน้า"
    "entag อุปกรณ์ห้อยคอ ช่วยสั่นเตือนเมื่อท่านั่งทำงานไม่ถูกสุขลักษณะ"
    "CDP นวัตกรรมการรักษาทางหู คอ จมูก สำหรับผู้ที่มีปัญหาการเดิน ยืน นั่ง และการทรงตัว "
    "งามจนลืมหายใจ เมื่อ NASA ถ่ายคลิป 4K ในสถานีอวกาศนานาชาติ ISS"
    "สบส.จัดทีมวิศวกรฉุกเฉิน 26 ทีม พร้อมรับมือพายุฤดูร้อนตลอด 24 ชม."
     
     
     
 


พัฒนาโดย   DiOC :  ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับหน่วยงาน   กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   :  เขียนข่าว
10482